Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst ERA IT ten aanzien van deze website op het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die ERA IT aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ERA IT behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links kunnen binnen deze site leiden naar websites buiten het domein van ERA IT, welke geen eigendom zijn van ERA IT. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. ERA IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van ERA IT.

Disclaimer e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Ons kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van ERA IT van toepassing. U kunt onze algemene voorwaarden vrijblijvend opvragen als PDF document.